ROZVRHY KURZOV

         KURZ MAREC-APRÍL 6.3.- 29.4.2023

  • Kurz trvá 1-2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, alebo kurz 2x do týždňa 16 lekcií.
  • Dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút (podľa veku a pokročilosti dieťaťa)
  • Frekvencia lekcií – 1- 2 krát týždenne (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka odporúčame 2 x)
  • Počet detí v skupine – 4 až 6 rodičia s deťmi ( podľa skupiny)
  • Teplota vody  je 31-33 stupňov . Dezinfekcia UV lampami, minimalizácia chlóru, vhodné pre atopikov.
  • Na lekciu je potrebné prísť 15 minút pred jej zahájením
  • Rodičia sú plne zodpovední za svoje dieťa! Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru! V prípade potreby vzdialiť sa využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa alebo požiadajte personál o dozor.

 

Vysvetlenie skupín :

3-6 mesiacov, najmenšie bábätká ( ukončený tretí mesiac je podmienka), prvé vzpriamenie, s rodičom

6-9  mesiacov ,  detičky ktoré ešte nemajú pevný sed a plazia sa, druhé vzpriamenie, s rodičom

9-13 mesiacov – deti majú pevný sed, sami si sadnú, štvornožkujú, s rodičom

12-18 mesiacov- deti samostatne stoja, chôdza, s rodičom

2-3 roky- s rodičom

3-4 roky- predplavecká prípravka s rodičom,pre deti, ktoré ešte potrebujú pomoc rodiča

4-6 rokov- predplavecká prípravka bez rodiča, iba s inštruktorom

Z- začiatočníci ( nové deti, nechodili ešte na kurzy )

MP-mierne pokročilí ( dokážu skočiť do hlbokej vody zo sedu, lovia hračky pod vodou, používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky s pomocou rodiča )

P-pokročilí ( dokážu skočiť do hlbokej vody zo sedu i stoja, vyplávať na povrch a vlastným štýlom doplávať ku brehu. lovia hračky pod vodou, samostatne používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky  )

ROZPIS KURZOV :

PONDELOK:
8:30 9-14 mesiacov Z, MP
9:20 15-24 mesiacov MP
10:15 2-3 roky MP
11:10 15-24 mesiacov Z

12:20 4-7 mesiacov Z
13:00 7-11 mesiacov MP

13:50  3-5 mesiacov

14:30  6-7 rokov Predplavecká príprava P
15:20 3-4 roky Predplavecká prípravka Z
16:10 5-6 rokov Predplavecká prípravka MP, P
17:00 5-6 rokov Predplavecká prípravka Z
17:50 3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičom MP
18:40 6-7 rokov Predplavecká prípravka P

UTOROK:
9:20 15-20 mesiacov MP
10:15 2,5-3,5 roky MP, P
11:15 15-24 mesiacov Z, MP
12:10 6-9 mesiacov Z, MP
13:10 9-13 mesiacov Z, MP

14:00 11-18 mesiacov MP

15:20 5-7 rokov Predplavecká prípravka P
16:10 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP
17:00 5-6 rokov Predplavecká prípravka MP, P
17:50 4-5 rokov Predplavecká prípravka Z, MP
18:40 5-6 rokov Predplavecká prípravka MP

STREDA

8:30 10-15 mesiacov Z, MP

9:20 20-30 mesiacov P
10:15 2-3 roky Z
11:10 3-5 mesiacov Z
12:10 8-12 mesiacov Z
13:10 10-15 mesiacov MP
14:00 9-13 mesiacov Z, MP
15:20 3-4 roky Predplavecká prípravka MP
16:10 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP
17:00 5-6 rokov  Predplavecká prípravka MP
17:50 3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičom Z, MP
18:40 4-6 rokov Predplavecká prípravka Z, MP

ŠTVRTOK:
9:00 15-24 mesiacov Z, MP
10:00 2-3 roky Z, MP

11:00 12-18 mesiacov Z, MP
12:00  8-12 mesiacov Z
15:20 3-5 rokov Predplavecká prípravka Z
16:10 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP
17:00 2-3 roky s rodičom Z, MP
17:50 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP,P
18:40 4-6 rokov Predplavecká prípravka Z

PIATOK:
8:30 18-24 mesiacov Z, MP
9:20 14-20 mesiacov MP
10:15 2-3 roky P
11:30 7-10 mesiacov Z
12:30 11-18 mesiacov MP
13:20 4-7 mesiacov Z

14:40 6-7 rokov Predplavecká prípravka MP,P
15:20 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP
16:10 4-6 rokov Predplavecká prípravka Z
17:00 3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičmi MP
17:50 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP
18:40 6-7 rokov Predplavecká prípravka P

SOBOTA:
8:30 20-30 mesiacov Z, MP
9:20 2-3 MP, P
10:15 3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičmi MP
11:10 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP
12:00 4-6 rokov Predplavecká prípravka Mp, P
12:50 4-6 rokov Predplavecká prípravka MP
13:40 4-6 rokov Predplavecká prípravka Z
14:30 6-7 rokov Predplavecká prípravka P
15:20 4-5 rokov Predplavecká prípravka Z, MP
16:10 3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičmi Z, MP
17:00 4-6 rokov Predplavecká prípravka Z