Náš tím

 Ing. Tatiana Kubinová

 •  konateľ a odborný garant Aquababy klubu Plávanie Plutvička
 • certifikovaná lektorka “plávania” dojčiat a batoliat, akreditácia MŠ SR, prax  6 rokov ,  
 • certifikovaná lektorka pohybových cvičení a dojčenskej gymnastiky
 • kurz prvej pomoci,
 • seminár Dynamická neuromuskulární stabilizace, koncept založený na vývojovej kineziologii
 • zakladateľka záujmového združenia Šašovinky, tvorca a koordinátor vzdelávacích kurzov a ekovýchovných programov pre materské školy
 • mamina 3 detí

IMG_8404-1

 

Mgr. Lenka Giačová

 • certifikovaná lektorka “plávania” dojčiat a batoliat, akreditácia MŠ SR, prax 2 roky
 • certifikovaná lektorka pohybového vzdelávania detí predškolského veku Babyfit
 • certifikovaná lektorka masáži dojčiat  CIMI – Medzinárodnej asociácie masáží dojčiat (IAIM -International Association of Infant Massage)
 • kurz prvej pomoci
 • mamina 3 detí

plávanie s inštruktorkou

 

Mgr.Katka Mrníková

 • diplomovaná fyzioterapeutka, dokončuje pedagogické štúdium
 • montessori kurz
 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývoja, prax 5 rokov
 • skúsenosti s rehabilitáciou s detí v problematike kostrovo-svalového systému, cvičením na fitloptách, bosu, hipoterapiou, Mckenzie, Bobath,
 • certifikovaná lektorka pohybového vzdelávania detí predškolského vedku Babyfit
 • kurz prvej pomoci
 • odborný kurz Vaničkovanie novorodencov a dojčiat
 • mamina 1 dieťa

katka

Mgr. Michaela Ďurianová

. lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu, prax 2 roky

. kurz prvej pomoci
. diplomovaná psychologička, zameranie: detská vývinová psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

. diplomovaná pedagogička, Pedagogická fakulta Mateja Bela, lektorka hry na gitaru, prax 9 rokov

Miska 2

Bc. Jana Šmihálová

 • diplomovaná fyzioterapeutka
 • lektorka “plávania” dojčiat a batoliat, lektorka pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývoja, prax 5 rokov
 • tréner plávania I.kvalifikačného stupňa
 • kurz prvej pomoci
 • certifikovaná lektorka masáži dojčiat  CIMI – Medzinárodnej asociácie masáží dojčiat (IAIM -International Association of Infant Massage)
 • mamina 2 detí

janka1

Martina Rončáková 

 • lektorka “plávania” dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývoja,  prax 2 roky
 • lektorka predplaveckých  kurzov
 • tréner plávania I.kvalifikačného stupňa
 • budúca špeciálna pedagogička so zameraním na detičky s mentálnym a telesným postihnutím
 • animátorka pre detské tábory a výlety  
 • veľká sestra :-)
 • kurz prvej pomoci

Matka Plutvicka1

Valentína Štefanová

 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu
 • lektorka predplaveckých  kurzov
 • súťažne plávala 13 rokov
 • kurz plavčík, záchrannár
 • štúdium Ekonomická univerzita v Bratislavevalentinka

Zuzana Chládecká 

 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu
 • absolventka Pedagogickej a sociálnej akadémie: odbor – Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 • absolventka ZUŠ – hudobný odbor: spev
 • momentálne študentkou špeciálnej pedagogiky so zameraním na detičky s mentálnym a telesným postihnutím
 • animátorka pre detské pobytové, denné tábory a výlety
 • kurz prvej pomoci

zuzka

Mgr. art. Oľga Hincová, DiS. art.

 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu
 • absolvent bábkoherectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
 • absolvent pedagogické minimum
 • pedagóg herectva, tanca a iných pohybových kurzov v ZUŠ
 • spoluzakladateľka občianskeho združenia Tu i Tam

Olinka Plutvicka