Náš tím

 Ing. Tatiana Kubinová

 •  konateľka a manažérka klubu, lektorka a odborný garant Aquababy klubu Plávanie Plutvička
 • certifikovaná lektorka “plávania” dojčiat a batoliat, akreditácia MŠ SR, prax  8 rokov ,  
 • certifikovaná lektorka pohybových cvičení a dojčenskej gymnastiky
 • kurz prvej pomoci,
 • seminár Dynamická neuromuskulární stabilizace, koncept založený na vývojovej kineziologii
 • zakladateľka záujmového združenia Šašovinky, tvorca a koordinátor vzdelávacích kurzov a ekovýchovných programov pre materské školy
 • mamina 3 detí

IMG_8404-1

 

Mgr.Katka Mrníková

 • diplomovaná fyzioterapeutka, pedagogické štúdium
 • montessori kurz
 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývoja, prax 6 rokov
 • rehabilitácia  detí v problematike kostrovo-svalového systému, cvičením na fitloptách, bosu, hipoterapiou, Mckenzie, Bobath,
 • certifikovaná lektorka pohybového vzdelávania detí predškolského vedku Babyfit
 • kurz prvej pomoci
 • osvedčenie na vaničkové plávanie pre deti od 0 – 6 mesiacov teoretická aj praktická časť (polohovanie, možné odchýlky, handling)
 • mamina 1 dieťa

katka

Mgr. Michaela Basandová 

 • diplomovaná psychologička a pedagogička
 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu, prax 4 roky
 • lektorka predplaveckých kurzov (osvedčenie na výučbu plaveckých spôsobov kraul a znak u detí
  vo veku 3-6 rokov )
 • lektorka programu Play Wisely® zameraného na podporu a rozvoj kognitívnych schopností
 •   a motorických zdatností u detí vo veku 4 mesiace až 4 roky
 • kurz prvej pomoci
 • mamina 1 dieťaťa

IMG_5640 (2)

Jana Vaneková
 • certifikovaná lektorka “plávania” dojčiat a batoliat, akreditácia MŠ SR, prax 3 roky
 • osvedčenie na cvičenie s deťmi – vývoj detí od 0-1 roka z pohľadu psychomotoriky a význam správnej manipulácie a cvičenia s deťmi
 • osvedčenie na cvičenie vo vode pre tehotné ženy „Aqua prenatal“
 • kurz prvej pomoci
 • osvedčenie na vaničkové plávanie pre deti od 0 – 6 mesiacov teoretická aj praktická časť (polohovanie, možné odchýlky, handling)
 • animátor pre deti
Bc. Jana Šmihálová
 • diplomovaná fyzioterapeutka
 • lektorka “plávania” dojčiat a batoliat, lektorka pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývoja, prax 5 rokov
 • tréner plávania I.kvalifikačného stupňa
 • osvedčenie na vaničkové plávanie pre deti od 0 – 6 mesiacov teoretická aj praktická časť (polohovanie, možné odchýlky, handling)
 • kurz prvej pomoci
 • certifikovaná lektorka masáži dojčiat  CIMI – Medzinárodnej asociácie masáží dojčiat (IAIM -International Association of Infant Massage)
 • mamina 2 detí

janka1

Martina Rončáková 

 • lektorka “plávania” dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývoja,  prax 2 roky
 • lektorka predplaveckých  kurzov
 • tréner plávania I.kvalifikačného stupňa
 • osvedčenie na vaničkové plávanie pre deti od 0 – 6 mesiacov teoretická aj praktická časť (polohovanie, možné odchýlky, handling)
 • budúca špeciálna pedagogička so zameraním na detičky s mentálnym a telesným postihnutím
 • animátorka pre detské tábory a výlety  
 • veľká sestra :-)
 • kurz prvej pomoci

Matka Plutvicka1

Zuzana Chládecká 

 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu
 • osvedčenie na vaničkové plávanie pre deti od 0 – 6 mesiacov teoretická aj praktická časť (polohovanie, možné odchýlky, handling)
 • tréner plávania I.kvalifikačného stupňa
 • absolventka Pedagogickej a sociálnej akadémie: odbor – Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 • absolventka ZUŠ – hudobný odbor: spev
 • momentálne študentkou špeciálnej pedagogiky so zameraním na detičky s mentálnym a telesným postihnutím
 • animátorka pre detské pobytové, denné tábory a výlety
 • kurz prvej pomoci

zuzka

Mgr. art. Oľga Hincová, DiS. art.

 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu
 • tréner plvania I.kvalifikačného stupňa
 • osvedčenie na vaničkové plávanie pre deti od 0 – 6 mesiacov teoretická aj praktická časť (polohovanie, možné odchýlky, handling)
 • absolvent bábkoherectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
 • absolvent pedagogické minimum
 • pedagóg herectva, tanca a iných pohybových kurzov v ZUŠ
 • spoluzakladateľka občianskeho združenia Tu i Tam

Olinka Plutvicka

Katarína Riečanová

 •  lektorka predplaveckých kurzov
 • štúdium na prírodovedeckej fakulte UK (medicínska biológia)
 • plutvové plávanie 10 rokov (KŠP Calypso Zvolen)
 • seminár pre inštruktorov plávania kraul a znak u detí 3-6 rokov
 • 33- hodinový kurz prvej pomoci

na web