Náš tím

 Ing. Tatiana Kubinová

 •  konateľka a manažérka klubu, lektorka a odborný garant Aquababy klubu Plávanie Plutvička
 • certifikovaná lektorka “plávania” dojčiat a batoliat, akreditácia MŠ SR, prax  10 rokov ,  
 • certifikovaná lektorka pohybového vývinu Babyfit
 • certifikát odchýlky psychomotorického vývinu,
 • kurz prvej pomoci,
 • seminár Dynamická neuromuskulární stabilizace, koncept založený na vývojovej kineziologii
 • kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný
 • kurz Plávanie s deťmi so špeciálnymi potrebami
 • zakladateľka záujmového združenia, tvorca a koordinátor vzdelávacích kurzov a ekovýchovných programov pre materské školy
 • mamina 3 detí

IMG_8404-1

 

Mgr.Katka Mrníková

 • diplomovaná fyzioterapeutka, pedagogické štúdium
 • montessori kurz
 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývoja, prax 6 rokov
 • rehabilitácia  detí v problematike kostrovo-svalového systému, cvičením na fitloptách, bosu, hipoterapiou, Mckenzie, Bobath,
 • poradenstvo Manipulácia a stimulácia dojčiat, poradňa odchýlky psychomotorického vývinu
 • certifikovaná lektorka pohybového vzdelávania detí predškolského vedku Babyfit
 • kurz prvej pomoci
 • certifikát na vaničkové plávanie pre deti od 0 – 6 mesiacov teoretická aj praktická časť (polohovanie, možné odchýlky, handling)
 • mamina 1 dieťa

katka

 

Mgr. art. Oľga Hincová, DiS. art.

 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu
 • tréner plávania I.kvalifikačného stupňa
 • certifikát na vaničkové plávanie pre deti od 0 – 6 mesiacov teoretická aj praktická časť (polohovanie, možné odchýlky, handling)
 • absolvent bábkoherectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
 • absolvent pedagogické minimum
 • pedagóg herectva, tanca a iných pohybových kurzov v ZUŠ
 • spoluzakladateľka občianskeho združenia Tu i Tam

Olinka Plutvicka

Katarína Riečanová

 • lektorka predplaveckých kurzov detí 3-6 rokov
 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu
 • štúdium na prírodovedeckej fakulte UK (medicínska biológia)
 • plutvové plávanie 10 rokov (KŠP Calypso Zvolen)
 • seminár pre inštruktorov plávania kraul a znak u detí 3-6 rokov
 • 33- hodinový kurz prvej pomoci

na web

Michal Noga

 • tréner plávania predplaveckých kurzov detí 3-6 rokov
 • kurz prvej pomoci

Karin Pajerská

 • tréner plávania I.kvalifikačného stupňa,
 • tréner plávania predplaveckých kurzov detí 3-6 rokov

Braňo Bogdanovič

 • tréner plávania I.kvalifikačného stupňa,
 • tréner plávania  predplaveckých kurzov detí 3-6 rokov
 • certifikovaný fitness tréner