Termíny a rozpis kurzov

  KURZY JANUÁR-FEBRUÁR  7.1.-2.3.2019  ( prihlasovanie mailom)

   Kurzy marec – apríl od 4.3. Prihlasovanie už prebieha !

Základné informácie:

  • Kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, alebo kurz 2x do týždňa 16 lekcií.
  • Dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút (podľa veku a pokročilosti dieťaťa)
  • Frekvencia lekcií – odporúčame 2 krát týždenne (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka)
  • Počet detí v skupine – 3 až 6 rodičia s deťmi
  • Teplota vody  je 32-34 stupňov . Dezinfekcia UV lampami, minimalizácia chlóru, vhodné pre atopikov.
  • Na lekciu je potrebné prísť 15 minút pred jej zahájením
  • Rodičia sú plne zodpovední za svoje dieťa! Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru! V prípade potreby vzdialiť sa využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa alebo požiadajte personál o dozor.

 

Vysvetlenie skupín :

3-6 mesiacov najmenšie bábätká ( ukončený tretí mesiac je podmienka), prvé vzpriamenie, s rodičom

6-9 mesiacov,  detičky ktoré ešte nemajú pevný sed a neštvornožkujú, druhé vzpriamenie, s rodičom

9-14 mesiacov – deti majú pevný sed, sami si sadnú, štvornožkujú, s rodičom

11-18 mesiacov- deti samostatne stoja, chôdza, s rodičom

2-3 roky- s rodičom

3-4 roky- predplavecká prípravka s rodičom,pre deti, ktoré ešte potrebujú pomoc rodiča

3-6 rokov- predplavecká prípravka bez rodiča, iba s inštruktorom

Z- začiatočníci

MP-mierne pokročilí

P-pokročilí

 

ROZPIS KURZOV :

 PONDELOK:

9:00  11-18 mesiacov MP

10:00  2-3 roky  MP,P

11:00  3-6 mesiacov  najmenší

12:00  10-15 mesiacov   P

13:00 6-9 mesiacov   Z

14:00  11-18 mesiacov P

16:20  3-5 rokov  Predplavecká prípravka    MP

17:10   5-6 rokov  Predplavecká prípravka    P (plavci bezopaskoví)

18:00    3-5 roky  Predplavecká prípravka   MP

18:50  4-6 rokov   Predplavecká prípravka  MP, P

 

UTOROK:

9:00  12-20 mesiacov   MP,P

10:00  2-3 roky  P

11:00  18-24 mesiacov   P

12:00  8-10 mesiacov  P

13:00  3-6 mesiacov  NAJMENŠÍ

13:45  9-14 mesiacov   MP

14:40   Predplavecká prípravka s rodičmi  3-4 roky MP, P

16:00  Predplavecká prípravka  4-5 rokov  Z

16:50  Predplavecká prípravka  4-6 rokov  P ( bezopaskoví)

17:40  2-3 roky MP

18:30  Predplavecká prípravka  5-6 rokov  P

 

STREDA: 

9:00     20-30  mesiacov   MP, P

10:00   2-3 roky    MP, P

11:00    9-14 mesiacov MP, P

12:00   6-9 mesiacov Z

13:00  9-14 mesiacov  Z, MP

14:00  4-7 mesiacov Najmenší

15:00  12-20 mesiacov  Z, MP

16:00  Predplavecká prípravka  3-4  roky Z, MP

17:00  2-3 roky   P

17:50  Predplavecká prípravka  3-5 rokov MP

18:40  Predplavecká prípravka   3-5 rokov  Z, MP

 

ŠTVRTOK:

8:15  11-18 mesiacov MP, P

9:00  2-3 roky P

10:00  2-3 roky    Z

11:00   15-24 mesiacov  P

12:00  6-9 mesiacov MP

13:00  3-6 mesiacov najmenší

13:45  9-14 mesiacov  MP, P

15:30  3-4 roky  Predplavecká prípravka  s rodičom MP, P

16:20  15-24 mesiacov  MP

17:10   2-3 roky   Z

18:10    3-5 roky  Predplavecká prípravka  s rodičmi  Z

 

PIATOK: 

9:30   15-24 mesiacov Z

10:20  20-30 mesiacov MP, P

11:20  11-18 mesiacov  Z, MP

12:15  9-14 mesiacov   MP, P

13:15  9-14 mesiacov   Z

14:00  6-9 mesiacov  Z, MP

15:30    3-5 rokov  Predplavecká prípravka  Z

16:20     3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi  MP

17:10    3-5 roky  Predplavecká prípravka  P (plavci bezopaskoví)

18:00   3-5  rokov Predplavecká prípravka  MP

18:45  4-5 rokov Predplavecká prípravka, MP, P

 

 SOBOTA :

8:30  14-20 mesiacov MP

9:30  20-30 mesiacov Z

10:30    2-4 roky  P

11:30    2-4 roky MP

12:30   9-14  mesiacov Z, MP

13:30   6-9  mesiacov