Termíny a rozpis kurzov

    Kurz  August 1.8. – 26.8.2022

     KURZ SEPTEMBER-OKTÓBER 5.9. – 29. 10. 2022    

  • Kurz trvá 1-2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, alebo kurz 2x do týždňa 16 lekcií.
  • Dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút (podľa veku a pokročilosti dieťaťa)
  • Frekvencia lekcií – 1- 2 krát týždenne (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka odporúčame 2 x)
  • Počet detí v skupine – 4 až 6 rodičia s deťmi ( podľa skupiny)
  • Teplota vody  je 31-33 stupňov . Dezinfekcia UV lampami, minimalizácia chlóru, vhodné pre atopikov.
  • Na lekciu je potrebné prísť 15 minút pred jej zahájením
  • Rodičia sú plne zodpovední za svoje dieťa! Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru! V prípade potreby vzdialiť sa využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa alebo požiadajte personál o dozor.

 

Vysvetlenie skupín :

3-6 mesiacov, najmenšie bábätká ( ukončený tretí mesiac je podmienka), prvé vzpriamenie, s rodičom

6-9  mesiacov ,  detičky ktoré ešte nemajú pevný sed a plazia sa, druhé vzpriamenie, s rodičom

9-13 mesiacov – deti majú pevný sed, sami si sadnú, štvornožkujú, s rodičom

12-18 mesiacov- deti samostatne stoja, chôdza, s rodičom

2-3 roky- s rodičom

3-4 roky- predplavecká prípravka s rodičom,pre deti, ktoré ešte potrebujú pomoc rodiča

4-6 rokov- predplavecká prípravka bez rodiča, iba s inštruktorom

Z- začiatočníci ( nové deti, nechodili ešte na kurzy )

MP-mierne pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky s pomocou rodiča , s pomocou skáču zo sedu )

P-pokročilí ( spolupracujú, ponoria hlavu pod vodu, lovia hračky pod vodou, samostatne používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky , samostatne skáču zo sedu i stoja pod vodu )

 

ROZPIS KURZOV :

PONDELOK:
8:30 9-14 mesiacov Z, MP
9:20 15-24 mesiacov MP
10:15 2-3 roky Z
11:10 2-3 roky MP
12:20 3-6 mesiacov Z
13:10 7-10 mesiacov Z, MP
15:20 6-7 rokov Predplavecká prípravka P
16:10 4-6 rokov Predplavecká prípravka MP
17:00 5-6 rokov Predplavecká prípravka Z
17:55 3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičom MP, P
18:50 5-6 rokov Predplavecká prípravka P

UTOROK:
8:30 11-18 mesiacov MP, P
9:20 15-24 mesiacov MP
10:15 2,5-3,5 roky P
11:15 15-24 mesiacov Z, MP
12:10 9-14 mesiacov Z
13:00 4-6 mesiacov Z
13:45 12-18 mesiacov Z, MP
15:20 5-7 rokov Predplavecká prípravka P
16:10 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP
17:00 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP, P
17:50 6-7 rokov Predplavecká prípravka MP
18:40 5-6 rokov Predplavecká prípravka P

STREDA

8:30 12-20 mesiacov MP
9:20 20-30 mesiacov P
10:15 2-3 roky Z
11:30 4-7 mesiacov Z
12:10 12-18 mesiacov MP, P
13:10 6-9 mesiacov MP
14:00 9-13 mesiacov MP
15:20 3-5 roky Predplavecká prípravka Z, MP
16:10 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP
17:00 2-3 roky Z, MP
17:50 3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičom MP
18:40 4-6 rokov Predplavecká prípravka Z

ŠTVRTOK:
8:30 15-24 mesiacov MP
9:20 20-30 mesiacov MP
10:15 2-3 roky Z, MP
11:15 9-14 mesiacov MP
12:15 6-9 mesiacov MP
13:00 plávanie škôlka
15:20 3-5 rokov Predplavecká prípravka Z, MP
16:10 4-5 rokov Predplavecká prípravka Z
17:00 4-6 rokov Predplavecká prípravka MP
17:50 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP
18:40 4-5 rokov Predplavecká prípravka Z, MP

PIATOK:
8:30 20-30 mesiacov MP
9:20 12-18 mesiacov MP
10:15 2-3 roky P
11:30 6-9 mesiacov Z,MP
12:30 9-13 mesiacov MP
13:20 12-18 mesiacov MP, P

14:40 6-7 rokov Predplavecká prípravka P
15:20 3-5 rokov Predplavecká prípravka Z
16:10 3-5 rokov Predplavecká prípravka Z, MP
17:00 3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičmi MP
17:50 4-5 rokov Predplavecká prípravka MP
18:40 6-7 rokov Predplavecká prípravka P

SOBOTA:
8:30 2-3 roky Z, MP
9:20 cca 2 roky MP, P
10:15 3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičmi MP
11:10 4-5 rokov Predplavecká prípravka Z
12:00 4-6 rokov Predplavecká prípravka Mp, P
12:50 4-6 rokov Predplavecká prípravka MP
13:40 4-6 rokov Predplavecká prípravka Z
14:30 4-6 rokov Predplavecká prípravka MP, P
15:20 4-6 rokov Predplavecká prípravka MP
16:10 3-5 roky Predplavecká prípravka Z
17:00 3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičmi Z, MP
17:50 5-6 rokov Predplavecká prípravka s rodičmi MP, P