Termíny a rozpis kurzov

  Kurz Apríl-Jún 4.4. do 2.7.2022   

Veľkonočné sviatky 15.-18.4.2022 neplávame, ZATVORENÉ !

Základné informácie ku kurzom:

  • Kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, alebo kurz 2x do týždňa 16 lekcií.
  • Dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút (podľa veku a pokročilosti dieťaťa)
  • Frekvencia lekcií – 1- 2 krát týždenne (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka odporúčame 2 x)
  • Počet detí v skupine – 4 až 6 rodičia s deťmi ( podľa skupiny)
  • Teplota vody  je 31-33 stupňov . Dezinfekcia UV lampami, minimalizácia chlóru, vhodné pre atopikov.
  • Na lekciu je potrebné prísť 15 minút pred jej zahájením
  • Rodičia sú plne zodpovední za svoje dieťa! Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru! V prípade potreby vzdialiť sa využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa alebo požiadajte personál o dozor.

 

Vysvetlenie skupín :

3-6 mesiacov, resp. 4-7 mesiacov  najmenšie bábätká ( ukončený tretí mesiac je podmienka), prvé vzpriamenie, s rodičom

7-10  mesiacov ,  detičky ktoré ešte nemajú pevný sed a plazia sa, druhé vzpriamenie, s rodičom

9-13 mesiacov – deti majú pevný sed, sami si sadnú, štvornožkujú, s rodičom

12-18 mesiacov- deti samostatne stoja, chôdza, s rodičom

2-3 roky- s rodičom

3-4 roky- predplavecká prípravka s rodičom,

pre deti, ktoré ešte potrebujú pomoc rodiča

4-6 rokov- predplavecká prípravka bez rodiča, iba s inštruktorom

Z- začiatočníci ( nové deti, nechodili ešte na kurzy )

MP-mierne pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky s pomocou rodiča , s pomocou skáču zo sedu )

P-pokročilí ( spolupracujú, ponoria hlavu pod vodu, lovia hračky pod vodou, samostatne používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky , samostatne skáču zo sedu i stoja pod vodu )

 

ROZPIS KURZOV 2022  :

PONDELOK:

8:00  20-30 mesiacov MP, P

8:50  14-20 mesiacov Z, MP

9:50  20-30 mesiacov Z

10:45  2-3 roky MP, P

11:40  3-6  mesiacov  Z

12:20   11-18 mesiacov   MP

13:30 plávanie škôlka

15:20  3-5 rokov  Predplavecká prípravka    Z

16:10  4-6 rokov  Predplavecká prípravka    MP

17:00   5-6 rokov  Predplavecká prípravka    P

17:55    3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičom  MP

18:50  4-5 rokov   Predplavecká prípravka  Z, MP

 

UTOROK:

8:00  plávanie škôlka

9:20  15-24 mesiacov   MP

10:15  2,5-3,5 roky  P

11:15  15-24 mesiacov    MP

12:10  9-13 mesiacov  z, MP

13:00   6-9 mesiacov    Z

13:45  14-20  mesiacov   MP

14:30 5-6 rokov Predplavecká prípravka  Z, MP

15:20   5-6 rokov Predplavecká prípravka  P

116:10  5-6 rokov  Predplavecká prípravka  MP

17:00  3-5 roky Predplavecká prípravka Z, MP

17:50  4-5 rokov Predplavecká prípravka  P

18:40   5-6 rokov Predplavecká prípravka  Z, MP

19:20  6-7 rokov  Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

 

STREDA 

8:30  9-13  mesiacov Z, MP

9:20     12-18 mesiacov Z, MP

10:15   2-3 roky MP,  P

11:30    3-6 mesiacov Z

12:20   12-18 mesiacov MP, P

13:10  6-9 mesiacov  Z

14:00  9-13  mesiacov Z, MP

15:10  3-4 roky Predplavecká prípravka  MP

16:00  4-5 rokov Predplavecká prípravka  P

16:50  2-3 roky MP, P

17:45   3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičom   Z, MP

18:40  4-6 rokov  Predplavecká prípravka   MP, P

 

ŠTVRTOK:

8:30  20-30  mesiacov Z, MP

9:20  15-24 mesiacov Z, MP

10:15  2-3 roky    Z, MP

11:15   12-18 mesiacov  Z, MP

12:15  10-15 mesiacov Z, MP

13:10 9-13 mes  mesiacov MP

14:00  9-13  mesiacov Z

15:20  4-5 rokov  Predplavecká prípravka  Z, MP

16:10  4-6 rokov Predplavecká prípravka  MP

17.05   2-3 roky   P

18:00    4-5 rokov  Predplavecká prípravka  MP, P

18:50  4-6 rokov  Predplavecká prípravka  MP

 

PIATOK: 

8:30  12-18 mesiacov  MP

9:20   18-24 mesiacov Z, MP

10:15  2-3 roky  Z

11:10  18-26  mesiacov Z,MP

12:00  3-6  mesiacov  Z, MP

12:45 9-13 mesiacov  MP

13:40   6-9 mesiacov  Z, MP

15:00   5-6 rokov  Predplavecká prípravka  P

15:50   3-5 rokov  Predplavecká prípravka  Z

16:45     3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi   Z, MP

17:40    5-6 rokov Predplavecká prípravka  P

18:30 4-6 rokov Predplavecká prípravka Z, MP

 

 SOBOTA :

8:10  17-24  mesiacov Z, MP

9:00 cca 20-26 mesiacov  MP

9:50  cca 2 roky MP, P

10:40    3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi   MP,  P

11:30    3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi   Z, MP

12:20   3-5 rokov  Predplavecká prípravka Mp

13:10  3-5 roky Predplavecká prípravka  Z, MP

14:00  3-5 rokov Predplavecká prípravka  Z

14:50  3-5 rokov Predplavecká prípravka  Z

15:40  3-5 rokov  Predplavecká prípravka MP

16:35  3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi  Z, MP

17:30  5-6 rokov Predplavecká prípravka  MP, P

18:20  5-6 rokov  Predplavecká prípravka s rodičmi  MP, P