Termíny a rozpis kurzov

         KURZY JÚN, JÚL, AUGUST  5.6.-29.8.2020 

JÚN-JÚL  5.6.-25.7.2020   

AUGUST do 29.8. 2020

Letné kurzy prispôsobíme vašim potrebám, možnosť kombinovania lekcií, výberu kurzu 4 lekcie ( 4-týždňový), 5-týždňový alebo 8 a viac týždňový. Prihlasovanie aj do rozbehnutých kurzov v prípade voľného miesta. 

         KURZY SEPTEMBER-OKTÓBER  31.8.-24.10.2020 ( prihlasujeme od júla )

 

Základné informácie:

  • Kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, alebo kurz 2x do týždňa 16 lekcií.
  • Dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút (podľa veku a pokročilosti dieťaťa)
  • Frekvencia lekcií – odporúčame 2 krát týždenne (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka)
  • Počet detí v skupine – 4 až 7 rodičia s deťmi ( podľa skupiny), najmladšie skupiny max.7 detí, predplavecká prípravka max.4 deti
  • Teplota vody  je 32-34 stupňov . Dezinfekcia UV lampami, minimalizácia chlóru, vhodné pre atopikov.
  • Na lekciu je potrebné prísť 15 minút pred jej zahájením
  • Rodičia sú plne zodpovední za svoje dieťa! Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru! V prípade potreby vzdialiť sa využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa alebo požiadajte personál o dozor.

 

Vysvetlenie skupín :

3-6 mesiacov , resp. 4-7 mesiacov  najmenšie bábätká ( ukončený tretí mesiac je podmienka), prvé vzpriamenie, s rodičom

7-9  mesiacov ,  detičky ktoré ešte nemajú pevný sed a neštvornožkujú, druhé vzpriamenie, s rodičom

9-13 mesiacov – deti majú pevný sed, sami si sadnú, štvornožkujú, s rodičom

12-18 mesiacov- deti samostatne stoja, chôdza, s rodičom

2-3 roky- s rodičom

3-4 roky- predplavecká prípravka s rodičom,pre deti, ktoré ešte potrebujú pomoc rodiča

3-6 rokov- predplavecká prípravka bez rodiča, iba s inštruktorom

Z- začiatočníci ( nové deti, nechodili ešte na kurzy )

MP-mierne pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky s pomocou rodiča , s pomocou skáču zo sedu i stoja )

P-pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, samostatne používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky , samostatne skáču zo sedu i stoja )

 

ROZPIS KURZOV ROK 2020:

 

 PONDELOK:

8:15  15-24 mesiacov P

9:10  12-18 mesiacov MP

10:00  2-3 roky  P

11:00  15-24 mesiacov  Z

12:00   3-6  mesiacov  Z

12:40   9-13 mesiacov   MP

13:30  7-10  mesiacov   Z, MP

15:20  3-5 rokov  Predplavecká prípravka    Z

16:10  4-6 rokov  Predplavecká prípravka    MP

17:00   4-5 rokov  Predplavecká prípravka    P

17:50    3-4 roky  Predplavecká prípravka   rodičia s deťmi  Z, MP

18:40  5-6 rokov   Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

 

 UTOROK:

8:15  cca 2 roky MP, P

9:10  15-24 mesiacov   P

10:00  2-3 roky  POKR

11:00  12-18 mesiacov    P

11:50  9-13 mesiacov  Z

12:40   7-9  mesiacov    MP

13:30  15-24 mesiacov   MP, P

15:00   4-5 rokov  Predplavecká prípravka   Z, MP

15:50  4-5 rokov  Predplavecká prípravka  MP, P

16:40  3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičmi  MP

17:30  4-6 rokov Predplavecká prípravka  P

18:20   5-6rokov  Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

 

STREDA: 

8:30  10-15  mesiacov Z

9:30     2-3 roky MP

10:30   15-24 mesiacov   MP, P

11:20    12-18 mesiacov  Z

12:15   9-12 mesiacov Z, MP

13:00  7-9 mesiacov Z, MP

13:45  9-13  mesiacov Z

15:00  16-26 mesiacov  MP

15:50  4-5 rokov Predplavecká prípravka  P

16:40  2-3 roky MP, P

17:30 4-6 rokov Predplavecká prípravka  P ( bezopaskovi)

18:20  5-6 rokov  Predplavecká prípravka     MP

 

ŠTVRTOK:

8:15  10-15 mesiacov MP

9:00  20-30 mesiacov  MP

10:00  2-3 roky    Z

11:00   15-24 mesiacov  P

11:45  8-10 mesiacov MP

12:30  3-6 mesiacov Z

13:30  10-15 mesiacov  MP, P

15:30  3-4 roky  Predplavecká prípravka  Z

16:20  3-5 okov  Predplavecká prípravka  Z, MP

17:10  20-30 mesiacov Z, MP

18:00    3-5 roky  Predplavecká prípravka  s rodičmi  P

18:45  5-6 rokov  Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

 

PIATOK: 

9:30   15-24 mesiacov Z

10:20  2-3 roky  P

11:15  15-24 mesiacov Z

12:00 12-18  mesiacov  Z, MP

12:40  7-9  mesiacov   MP

13:30  9-13 mesiacov  MP, P

14:20  9-13 mesiacov Z, MP

15:30    4-5 rokov  Predplavecká prípravka  Z, MP

16:20     3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi   MP,  P

17:10    4-5 rokov Predplavecká prípravka  MP

18:00   5-6  rokov Predplavecká prípravka  P

 

 SOBOTA :

8:30  14-20 mesiacov Z, MP

9:30  20-30 mesiacov Z

10:30    2-3 roky P

11:30    2-3 roky  MP

12:30   5-8  mesiacov

13:20   9-13 mesiacov

14:30  4-5 rokov Predplavecká prípravka  MP, P

15:20  3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi  MP, P

16:10  3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi  Z, MP

17:00  3-5 rokov Predplavecká prípravka  s rodičmi Z, MP