Termíny a rozpis kurzov

    Kurz September – október 6.9. – 30.10.2021  

    Kurz November- december 2.11. – 22.12.2021  ( už prihlasujeme !  )

Základné informácie:

  • Kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, alebo kurz 2x do týždňa 16 lekcií.
  • Dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút (podľa veku a pokročilosti dieťaťa)
  • Frekvencia lekcií – odporúčame 2 krát týždenne (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka)
  • Počet detí v skupine – 4 až 7 rodičia s deťmi ( podľa skupiny), najmladšie skupiny max.7 detí, predplavecká prípravka max.4 deti
  • Teplota vody  je 32-34 stupňov . Dezinfekcia UV lampami, minimalizácia chlóru, vhodné pre atopikov.
  • Na lekciu je potrebné prísť 15 minút pred jej zahájením
  • Rodičia sú plne zodpovední za svoje dieťa! Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru! V prípade potreby vzdialiť sa využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa alebo požiadajte personál o dozor.

 

Vysvetlenie skupín :

3-6 mesiacov, resp. 4-7 mesiacov  najmenšie bábätká ( ukončený tretí mesiac je podmienka), prvé vzpriamenie, s rodičom

7-10  mesiacov ,  detičky ktoré ešte nemajú pevný sed a neštvornožkujú, druhé vzpriamenie, s rodičom

9-13 mesiacov – deti majú pevný sed, sami si sadnú, štvornožkujú, s rodičom

12-18 mesiacov- deti samostatne stoja, chôdza, s rodičom

2-3 roky- s rodičom

3-4 roky- predplavecká prípravka s rodičom,pre deti, ktoré ešte potrebujú pomoc rodiča

3-6 rokov- predplavecká prípravka bez rodiča, iba s inštruktorom

Z- začiatočníci ( nové deti, nechodili ešte na kurzy )

MP-mierne pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky s pomocou rodiča , s pomocou skáču zo sedu i stoja )

P-pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, samostatne používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky , samostatne skáču zo sedu i stoja )

 

ROZPIS KURZOV SEPTEMBER-DECEMBER 2021  :

PONDELOK:

8:00  20-30 mesiacov MP, P

8:50  15-24 mesiacov Z, MP

9:50  2-3 roky  P

10:50  2-3 roky Z, MP

11:50   3-6  mesiacov  Z

12:40   9-13 mesiacov   Z

15:20  3-5 rokov  Predplavecká prípravka    Z

16:10  4-6 rokov  Predplavecká prípravka    MP

17:00   4-5 rokov  Predplavecká prípravka    Z

17:55    3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičom  MP

18:50  4-5 rokov   Predplavecká prípravka  Z, MP

 

UTOROK:

8:00  plávanie škôlka

9:20  18-24 mesiacov   MP

10:15  2,5-3,5 roky  POKR

11:15  12-18 mesiacov    MP, P

12:10  6-9 mesiacov  Z

13:10   10-15  mesiacov    Z, MP

14:00  12-18  mesiacov   MP, P

15:10   5-6 rokov Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

16:00  4-5 rokov  Predplavecká prípravka  MP

16:50  3-4 roky Predplavecká prípravka Z, MP

17:40  4-5 rokov Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

18:30   5-6 rokov Predplavecká prípravka  MP,P

 19:15  6-7 rokov Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

 

STREDA 

8:30  10-15  mesiacov Z, MP

9:20     15-24 mesiacov MP

10:20   2-3 roky P

11:20    3-6 mesiacov Z

12:15   9-13 mesiacov MP, P

13:15  5-8 mesiacov  Z

14:00  7-10  mesiacov MP

15:10  3-4 roky Predplavecká prípravka  MP

16:00  4-5 rokov Predplavecká prípravka  P

16:50  3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičom   Z, MP

17:45  2-3 roky   MP, P

18:40  4-6 rokov  Predplavecká prípravka   MP

 

ŠTVRTOK:

8:30  cca 2 roky  MP

9:20  20-30 mesiacov  P

10:20  2-3 roky    Z

11:15   18-24 mesiacov  MP

12:15  12-18 mesiacov MP

13:10  10-15  mesiacov Z, MP

14:15 4-5 rokov  Predplavecká prípravka  Z, MP

15:20  4-5 rokov  Predplavecká prípravka  MP

16:10  4-6 rokov Predplavecká prípravka Z

17.05   2-3 roky   Z, MP

18:00    4-5 rokov  Predplavecká prípravka  s rodičmi  MP

18:50  4-6 rokov  Predplavecká prípravka  Z

 

PIATOK: 

8:30  8-13 mesiacov  Z, MP

9:20   15-24 mesiacov Z, MP

10:20  20-30 mesiacov  Z, MP

11:20  5-8  mesiacov Z

12:45  9-12  mesiacov  Z, MP

13:45  12-18  mesiacov  Z, MP

14:45   18-30  mesiacov  MP

15:40   3-5 rokov  Predplavecká prípravka  Z

16:35     3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi   MP, P

17:30    5-6 rokov Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

18:20 4-6 rokov Predplavecká prípravka MP, P

19:10   5-6  rokov Predplavecká prípravka  Z, MP

 

 SOBOTA :

8:10  15-24  mesiacov Z, MP

9:00 cca 2 roky  MP, P

9:50  cca roky P

10:40    3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi   Z, MP

11:30    2,5-3,5 roky  Z, MP

12:20  5-6 rokov Predplavecká prípravka MP

13:10  3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičmi  Z, MP

14:00  5-6 rokov Predplavecká prípravka  P

14:50  3-5 rokov Predplavecká prípravka  Z, MP

15:40  3-5 rokov  Predplavecká prípravka Z

16:35  3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi  MP

17:30  5-6 rokov Predplavecká prípravka  MP, P

18:20  3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi  Z, MP