Termíny a rozpis kurzov

     Kurzy marec – apríl od 4.3– 27.4.2019 ( práve prebieha )

Milí rodičia, 
počas Veľkonočných sviatkov od piatku 19.4. do pondelka 22.4.2019 bude naše centrum ZATVORENÉ! 
Po sviatkoch sa vidíme opäť utorok ráno 😊

Prijmite náš pozdrav krátky na Veľkonočné sviatky. 
V zdraví ich v dobrom prežite, buďte veselí, šťastní, svieži!

 Nové kurzy MÁJ-JÚN 29.4. -22.6.2019 ( prihlasovanie mailom)

Základné informácie:

  • Kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, alebo kurz 2x do týždňa 16 lekcií.
  • Dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút (podľa veku a pokročilosti dieťaťa)
  • Frekvencia lekcií – odporúčame 2 krát týždenne (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka)
  • Počet detí v skupine – 4 až 6 rodičia s deťmi ( podľa skupiny)
  • Teplota vody  je 32-34 stupňov . Dezinfekcia UV lampami, minimalizácia chlóru, vhodné pre atopikov.
  • Na lekciu je potrebné prísť 15 minút pred jej zahájením
  • Rodičia sú plne zodpovední za svoje dieťa! Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru! V prípade potreby vzdialiť sa využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa alebo požiadajte personál o dozor.

 

Vysvetlenie skupín :

3-6 mesiacov , resp. 4-7 mesiacov  najmenšie bábätká ( ukončený tretí mesiac je podmienka), prvé vzpriamenie, s rodičom

7-10  mesiacov ,  detičky ktoré ešte nemajú pevný sed a neštvornožkujú, druhé vzpriamenie, s rodičom

9-14 mesiacov – deti majú pevný sed, sami si sadnú, štvornožkujú, s rodičom

11-18 mesiacov- deti samostatne stoja, chôdza, s rodičom

2-3 roky- s rodičom

3-4 roky- predplavecká prípravka s rodičom,pre deti, ktoré ešte potrebujú pomoc rodiča

3-6 rokov- predplavecká prípravka bez rodiča, iba s inštruktorom

Z- začiatočníci

MP-mierne pokročilí

P-pokročilí

 

ROZPIS KURZOV :

 PONDELOK:

8:15  20-30 mesiacov MP

9:00  11-18 mesiacov MP

10:00  2-3 roky  P

11:00  3-6 mesiacov  Z

12:00  5-8 mesiacov   Z

13:00 7-10 mesiacov   MP

14:00  9-14 mesiacov Z, MP

16:20  4-6 rokov  Predplavecká prípravka    Z, MP

17:10   4-5 rokov  Predplavecká prípravka    MP

18:00    5-6 roky  Predplavecká prípravka   P ( bezopaskoví)

18:50  4-6 rokov   Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

 

UTOROK:

9:00  12-20 mesiacov   MP,P

10:00  2-3 roky  P

11:00  18-24 mesiacov   P

12:00  9-14 mesiacov  MP, P

13:00  6-9 mesiacov  Z, MP

13:45  11-18 mesiacov   MP, P

14:40   2-4 roky P

15:30  Predplavecká prípravka  s rodičom 3-4  roky  Z, MP

16:20  Predplavecká prípravka  4-6 rokov  MP

17:10  Predplavecká prípravka  4-6 rokov  P ( bezopaskoví)

18:00   Predplavecká prípravka  s rodičom 3-4  roky  Z

18:50  Predplavecká prípravka  5-7 rokov  P

 

STREDA: 

9:00     12-20  mesiacov   MP

10:00   2-3 roky    MP

11:00    15-24 mesiacov P

12:00   6-9 mesiacov Z

13:00  9-14 mesiacov  Z, MP

14:00  4-7 mesiacov Z

15:00  12-20 mesiacov  Z, MP

16:00  Predplavecká prípravka  3-4  roky  Z, MP

16:50  2-3 roky   MP, P

17:40  Predplavecká prípravka  4-6 rokov MP

18:30  Predplavecká prípravka   3-5 rokov  Z

 

ŠTVRTOK:

8:15  12-20 mesiacov MP

9:00  2-3 roky P

10:00  2-3 roky    Z

11:00   15-24 mesiacov  P

12:00  6-9 mesiacov MP

13:00  3-6 mesiacov Z

13:45  9-14 mesiacov  MP

15:30  3-4 roky  Predplavecká prípravka  s rodičom MP

16:20  20-30 mesiacov  MP

17:10   2-3 roky   Z

18:00    3-5 roky  Predplavecká prípravka  s rodičmi  P

18:50  5-7 rokov  Predplavecká prípravka  MP

 

PIATOK: 

9:30   15-24 mesiacov Z

10:20  20-30 mesiacov MP, P

11:20  15-24 mesiacov   MP,P

12:15  9-14 mesiacov  P

13:15  12-20 mesiacov   Z, MP

14:00  7-10 mesiacov  Z, MP

15:30    3-4 rokov  Predplavecká prípravka  Z

16:20     3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi  MP, P

17:10    4-6 roky  Predplavecká prípravka  P (plavci bezopaskoví)

18:00   4-6  rokov Predplavecká prípravka  MP

 

 SOBOTA :

8:30  14-20 mesiacov Z, MP

9:30  20-30 mesiacov Z

10:30    2-4 roky  P

11:30    20-30 mesiacov  MP

12:30   9-14  mesiacov Z, MP

13:30   5-8  mesiacov