Termíny a rozpis kurzov

     Kurz Jún-Júl 14.6, – 31.7.2021

     Kurz August 2.8.-4.9.2021

     Základné informácie:
  • Kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, alebo kurz 2x do týždňa 16 lekcií.
  • Dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút (podľa veku a pokročilosti dieťaťa)
  • Frekvencia lekcií – odporúčame 2 krát týždenne (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka)
  • Počet detí v skupine – 4 až 7 rodičia s deťmi ( podľa skupiny), najmladšie skupiny max.7 detí, predplavecká prípravka max.4 deti
  • Teplota vody  je 32-34 stupňov . Dezinfekcia UV lampami, minimalizácia chlóru, vhodné pre atopikov.
  • Na lekciu je potrebné prísť 15 minút pred jej zahájením
  • Rodičia sú plne zodpovední za svoje dieťa! Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru! V prípade potreby vzdialiť sa využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa alebo požiadajte personál o dozor.

 

Vysvetlenie skupín :

3-6 mesiacov, resp. 4-7 mesiacov  najmenšie bábätká ( ukončený tretí mesiac je podmienka), prvé vzpriamenie, s rodičom

7-10  mesiacov ,  detičky ktoré ešte nemajú pevný sed a neštvornožkujú, druhé vzpriamenie, s rodičom

9-13 mesiacov – deti majú pevný sed, sami si sadnú, štvornožkujú, s rodičom

12-18 mesiacov- deti samostatne stoja, chôdza, s rodičom

2-3 roky- s rodičom

3-4 roky- predplavecká prípravka s rodičom,pre deti, ktoré ešte potrebujú pomoc rodiča

3-6 rokov- predplavecká prípravka bez rodiča, iba s inštruktorom

Z- začiatočníci ( nové deti, nechodili ešte na kurzy )

MP-mierne pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky s pomocou rodiča , s pomocou skáču zo sedu i stoja )

P-pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, samostatne používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky , samostatne skáču zo sedu i stoja )

 

ROZPIS KURZOV MÁJ – AUGUST 2021  :

 PONDELOK:

8:00  2-3 roky MP

8:50  15-24 mesiacov Z, MP

9:50  2 roky  P

10:50  2-3 roky  MP

11:50   4-7  mesiacov  Z

12:40   9-14  mesiacov Z, MP

15:20  5-6 rokov  Predplavecká prípravka    P ( bezopaskoví )

16:10  3-5 rokov  Predplavecká prípravka    MP

17:00  4-6 rokov  Predplavecká prípravka    MP, P

17:55    3-4 roky  Predplavecká prípravka   rodičia s deťmi  MP

18:50  5-6 rokov   Predplavecká prípravka  Z, MP

 UTOROK:

8:30 2-3 roky  P

9:20  15-24  mesiacov   Z, MP

10:15  2,5-3,5 roky  P

11:10  12-18 mesiacov    MP, P

12:10  9-13 mesiacov  Z, MP

13:10   7-10 mesiacov    Z, MP

15:00 Predplavecká prípravka  Z

16:00  4-5 rokov  Predplavecká prípravka  Z

16:50  2-3 roky MP

17:45  3-5 rokov Predplavecká prípravka  s rodičom Z, MP

STREDA: 

8:30  12-18 mesiacov Z, MP

9:20    15-24 mesiacov  MP

10:20   20-30 mesiacov   P

11:20   2-3 roky  Z, MP

12:20  9-14  mesiacov  MP, P

13:15   3-6 mesiacov Z

14:00  7-10 mesiacov MP

15:10  4-5 rokov Predplavecká prípravka  MP

16:00  4-6 rokov Predplavecká prípravka  P

16:50  4-5 rokov Predplavecká prípravka  Z

17:40 5-6 rokov Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

18:30  5-7 rokov  Predplavecká prípravka     P

 ŠTVRTOK:

8:10 15-24 mesiacov Z, MP

9:00  2-3 roky   MP, P

10:00  2-3 roky    Z

10:55   14-20 mesiacov  Z, MP

11:50  6-9  mesiacov Z, MP

15:20  4-5 rokov  Predplavecká prípravka  MP

16:10  3-5 okov  Predplavecká prípravka  Z

17:05  2-3 roky    Z

18:00     3-5 roky  Predplavecká prípravka  s rodičmi  P

18:50  5-6 rokov  Predplavecká prípravka s rodičmi Z

 PIATOK: 

9:20   18-26 mesiacov  MP

10:20  2-3 roky  POKR

11:20  10-15 mesiacov Z, MP

12:20  7-10 mesiacov  Z, MP

13:10  6-9 mesiacov Z

15:40     3-4 roky  Predplavecká prípravka  Z

16:35     3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi   MP,  P

17:30    5-7 rokov Predplavecká prípravka  P

18:20   5-7  rokov Predplavecká prípravka  MP, P

 SOBOTA :

8:30  17-24 mesiacov Z, MP

9:20  20-30 mesiacov P

10:15    3-4 roky Predplavecká prípravka s rodičom MP

11:10    2-3 roky  Z

12:10   10-15  mesiacov  Z, MP

13:00 5-8 mesiacov

13:50  15-24 mesiacov  Z, MP

14:50  4-5 rokov Predplavecká prípravka   MP, P

15:40  3-5 rokov  Predplavecká prípravka  Z

16:35  3-5 rokov  Predplavecká prípravka MP

17:30  4-5 rokov Predplavecká prípravka  P