Termíny a rozpis kurzov

KURZY SEPTEMBER – OKTÓBER  2.9.2019-26.10.2019  

KURZY NOVEMBER – DECEMBER  28.10.2019- 21.12.2019  POZOR ! 1.11. a 2.11. NEPLÁVEME, centrum je ZATVORENÉ !

( Prihlasovanie na oba kurzy už prebieha , prihlasovanie mailom )

 

Základné informácie:

  • Kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, alebo kurz 2x do týždňa 16 lekcií.
  • Dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút (podľa veku a pokročilosti dieťaťa)
  • Frekvencia lekcií – odporúčame 2 krát týždenne (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka)
  • Počet detí v skupine – 4 až 6 rodičia s deťmi ( podľa skupiny)
  • Teplota vody  je 32-34 stupňov . Dezinfekcia UV lampami, minimalizácia chlóru, vhodné pre atopikov.
  • Na lekciu je potrebné prísť 15 minút pred jej zahájením
  • Rodičia sú plne zodpovední za svoje dieťa! Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru! V prípade potreby vzdialiť sa využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa alebo požiadajte personál o dozor.

 

Vysvetlenie skupín :

3-6 mesiacov , resp. 4-7 mesiacov  najmenšie bábätká ( ukončený tretí mesiac je podmienka), prvé vzpriamenie, s rodičom

7-10  mesiacov ,  detičky ktoré ešte nemajú pevný sed a neštvornožkujú, druhé vzpriamenie, s rodičom

9-14 mesiacov – deti majú pevný sed, sami si sadnú, štvornožkujú, s rodičom

11-18 mesiacov- deti samostatne stoja, chôdza, s rodičom

2-3 roky- s rodičom

3-4 roky- predplavecká prípravka s rodičom,pre deti, ktoré ešte potrebujú pomoc rodiča

3-6 rokov- predplavecká prípravka bez rodiča, iba s inštruktorom

Z- začiatočníci ( nové deti, nechodili ešte na kurzy )

MP-mierne pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky s pomocou rodiča , s pomocou skáču zo sedu i stoja )

P-pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, samostatne používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky , samostatne skáču zo sedu i stoja )

 

ROZPIS KURZOV :

 PONDELOK:

8:15  15-24 mesiacov   POKR

9:00  11-18 mesiacov   MP

10:00  20-30 mesiacov  MP, P

11:00  3-6 mesiacov  Z

11:45 9-14 mesiacov   Z

12:45  9-14 mesiacov   MP, P

13:30  11-18 mesiacov   POKR

15:20  4-6 rokov  Predplavecká prípravka    Z

16:10  4-6 rokov  Predplavecká prípravka    MP

17:00   4-5 rokov  Predplavecká prípravka    POKR

17:50    5-6 roky  Predplavecká prípravka   POKR ( bezopaskoví)

18:40  4-6 rokov   Predplavecká prípravka  POKR

 

UTOROK:

9:00  15-24 mesiacov   POKR

10:00  2-3 roky  POKR

11:00  12-18 mesiacov   MP, P

12:00  9-14 mesiacov Z

12:45  6-9 mesiacov MP

14:00  12-24 mesiacov  MP, P

14:50   3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi   POKR

15:50  4-6 rokov  Predplavecká prípravka  Z

16:40  3-5 rokov Predplavecká prípravka s rodičmi   Z, MP

17:30  3-5 rokov Predplavecká prípravka  s rodičmi  MP

18:30   5-6 rokov Predplavecká prípravka  POKR

 

STREDA: 

9:00     2-3 roky  MP, P

10:00   15-24 mesiacov Z

11:00    12-18 mesiacov MP, P

12:00  7-9 mesiacov ZAC

12:45  4-7 mesiacov Najmenší

13:30  9-14 mesiacov Z, MP

14:50  15-24 mesiacov  MP

15:50  3-4 roky Predplavecká prípravka  MP

16:50  2-3 roky MP, P

17:40  5-6 rokov Predplavecká prípravka  MP

18:30  4-6 rokov  Predplavecká prípravka    Z

 

ŠTVRTOK:

8:15  10-15 mesiacov MP, P

9:00  2-3 roky MP

10:00  2-3 roky    Z

11:00   15-24 mesiacov  POKR

11:45  8-10 mesiacov MP

12:30  3-6 mesiacov Z

13:30  9-14 mesiacov  MP, P

15:30  3-5 rokov Predplavecká prípravka  Z, MP

16:20  3-5 rokov Predplavecká prípravka  MP

17:10   2-3 roky   Z

18:00    3-4 roky  Predplavecká prípravka  s rodičmi  POKR

18:45  3-4 roky  Predplavecká prípravka  s rodičmi  MP, P

 

PIATOK: 

9:30   15-24 mesiacov Z

10:20 20-30 mesiacov MP

11:15  12-18 mesiacov Z

12:15  3-6 mesiacov Najmenší

13:00  11-18 mesiacov  MP

14:00  7-9 mesiacov Z, MP

15:30    3-4 rokov  Predplavecká prípravka  MP

16:20     3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi  MP

17:10    3-5 rokov  Predplavecká prípravka  MP

18:00   4-5  rokov Predplavecká prípravka  POKR

 

 SOBOTA :

8:30  15-24 mesiacov Z, MP

9:30  20-30 mesiacov Z

10:30    20-30 mesiacov POKR

11:30    2-3 roky MP

12:30   5-8  mesiacov

13:20   8-14 mesiacov

14:30  3-5 rokov Predplavecká prípravka  Z,MP

15:20  4-6 rokov  Predplavecka prípravka MP

16:10  3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi  Z, MP

od 17:00  Možnosť individuálnych lekcií či lekcií pre deti s pohybovými poruchami