Termíny a rozpis kurzov

     KURZ NOVEMBER-DECEMBER  od 19.11.-22.12.2020   Opäť otvorené :-)

     Kurz JANUÁR-FEBRUÁR 7.1.- 27.2.2021  prihlasovanie na novoročné kurzy už prebieha !

     Základné informácie:
  • Kurz trvá 2 mesiace, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, alebo kurz 2x do týždňa 16 lekcií.
  • Dĺžka 1 lekcie je 30-40 minút (podľa veku a pokročilosti dieťaťa)
  • Frekvencia lekcií – odporúčame 2 krát týždenne (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka)
  • Počet detí v skupine – 4 až 7 rodičia s deťmi ( podľa skupiny), najmladšie skupiny max.7 detí, predplavecká prípravka max.4 deti
  • Teplota vody  je 32-34 stupňov . Dezinfekcia UV lampami, minimalizácia chlóru, vhodné pre atopikov.
  • Na lekciu je potrebné prísť 15 minút pred jej zahájením
  • Rodičia sú plne zodpovední za svoje dieťa! Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru! V prípade potreby vzdialiť sa využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa alebo požiadajte personál o dozor.

 

Vysvetlenie skupín :

3-6 mesiacov, resp. 4-7 mesiacov  najmenšie bábätká ( ukončený tretí mesiac je podmienka), prvé vzpriamenie, s rodičom

7-10  mesiacov ,  detičky ktoré ešte nemajú pevný sed a neštvornožkujú, druhé vzpriamenie, s rodičom

9-13 mesiacov – deti majú pevný sed, sami si sadnú, štvornožkujú, s rodičom

12-18 mesiacov- deti samostatne stoja, chôdza, s rodičom

2-3 roky- s rodičom

3-4 roky- predplavecká prípravka s rodičom,pre deti, ktoré ešte potrebujú pomoc rodiča

3-6 rokov- predplavecká prípravka bez rodiča, iba s inštruktorom

Z- začiatočníci ( nové deti, nechodili ešte na kurzy )

MP-mierne pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky s pomocou rodiča , s pomocou skáču zo sedu i stoja )

P-pokročilí ( spolupracujú, lovia hračky, samostatne používajú pásik s doskou a iné plavecké pomôcky , samostatne skáču zo sedu i stoja )

 

ROZPIS KURZOV  :

 PONDELOK:

8:00  15-24 mesiacov MP

8:50  12-18 mesiacov Z, MP

9:45  20-30 mesiacov  P

10:40  15-24 mesiacov  MP

12:00   3-6  mesiacov  Z

12:45   7-10 mesiacov Z, MP

13:40   12-18 mesiacov   MP

14:30 15-24  mesiacov Z, MP

15:20  3-5 rokov  Predplavecká prípravka    MP, P

16:10  4-6 rokov  Predplavecká prípravka    Z, MP

17:00  4-6 rokov  Predplavecká prípravka    P

17:55    3-4 roky  Predplavecká prípravka   rodičia s deťmi  Z, MP

18:50  5-6 rokov   Predplavecká prípravka  Z, MP

 

 UTOROK:

8:10  cca 2 roky MP, P

9:00  12-18  mesiacov   MP

9:55  2-3 roky  P

10:50  15-24 mesiacov    MP

11:45  10-15 mesiacov  Z

13:00   4-7  mesiacov    Z

13:45  7-10 mesiacov Z, MP

15:50  4-5 rokov  Predplavecká prípravka  MP

16:40  3-5 rokov Predplavecká prípravka Z

17:30  4-6 rokov Predplavecká prípravka  P ( bezopaskovi)

18:20   5-7 rokov  Predplavecká prípravka  P

 

STREDA: 

8:30  13-18 mesiacov Z, MP

9:20    20-30 mesiacov  MP

10:15   20-30 mesiacov   P

11:10    12-18 mesiacov  Z, MP

12:30   7-10 mesiacov  Z

13:25   9-13 mesiacov MP

14:15  12-18 mesiacov Z

15:10  20-30 mesiacov  Z, MP

16:00  4-5 rokov Predplavecká prípravka  MP

16:55  2-3 roky MP, P

17:50 5-6 rokov Predplavecká prípravka  P ( bezopaskoví)

18:40  4-6 rokov  Predplavecká prípravka     MP

 

ŠTVRTOK:

8:10 12-18 mesiacov MP

9:00  20-30 mesiacov  MP

9:55  2-3 roky    Z

10:50   15-24 mesiacov  MP,P

11:45  12-18  mesiacov MP

12:40  10-15 mesiacov  Z, MP

13:40  8-10 mesiacov  MP

14:30  5-8 mesiacov  Z, MP

15:20  3-4 roky  Predplavecká prípravka  Z

16:10  4-6 okov  Predplavecká prípravka  Z, MP

17:05  2-3 roky    Z

18:00     3-5 roky  Predplavecká prípravka  s rodičmi  P

18:50  5-6 rokov  Predplavecká prípravka  P ( bezopaskovi)

 

PIATOK: 

9:30   15-24 mesiacov  MP

10:20  2-3 roky  POKR

11:20  18-26 mes mesiacov Z, MP

12:20 10-15  mesiacov  MP

13:40  7-10  mesiacov   Z, MP

14:30 9-13 mesiacov  MP, P

15:30     3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi   Z, MP

16:20     3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi   MP,  P

17:20    4-6 rokov Predplavecká prípravka  MP,  P

18:10   5-6  rokov Predplavecká prípravka  MP

 

 SOBOTA :

8:30  14-20 mesiacov Z, MP

9:20  20-30 mesiacov P

10:20    2-3 roky MP

11:20    2-3 roky  Z

12:20   9-13  mesiacov  Z, MP

13:10 5-8 mesiacov

14:30  4-5 rokov Predplavecká prípravka  MP

15:20  3-5 rokov  Predplavecká prípravka  Z, MP

16:20  3-4 roky  Predplavecká prípravka s rodičmi  MP

17:10  4-5 rokov Predplavecká prípravka  MP, P