Montessori škôločka s plávaním

Montessori škôločka s  plávaním

montessori škôločka naša záhrada   20160606_091123

20161116_083152   20161012_083800[2]

Adaptačný program pre všestranný rozvoj detí predškolského veku

Kurzy sú určené pre deti od 2 do 4 rokov ako aktivita pre nácvik odlúčenia od rodičov a príprava na škôlku, všetko v pripravenom prostredí podľa princípov Montessori pedagogiky a s plávaním 1x týždenne klube Plutvička.

V našej škôločke majú deti k dispozícií pripravené prostredie s dôrazom na oblasť praktického života a zmyslovej výchovy, spoločne s plávaním a inými pohybovými aktivitami.  Vaše dieťa dostane dostatok zmyslových vnemov na skúmanie, experimentovanie a spoznávanie cez “hmatateľnú” skúsenosť. Toto všetko v príjemnom prostredí rodinného domčeka s herňami, telocvičňou, bazénom a krásnou záhradou.

Cieľ Montessori miniškôlky s plávaním

  1. Zvládnuť vzájomnú doobedňajšiu odluku dieťata od rodiča postupne, od jedného doobedia až po celý týždeň.

  2. Nácvik hygienických návykov v závislosti od veku dieťaťa.

  3. Zvykanie si na inú dospelú osobu a malý kolektív: Na 4 dvojročné deti 1 lektorka, počet detí v skupinke 8 – 12

  4. Návyk na škôlkarsky režim: Poriadok a činnosti – program simuluje aktivity v škôlke s denným doobedňajším programom doplnené o prvky montessori pedagogiky.

  5. Montessori prostredie, pohybová a plavecká príprava: Deti sa budú venovať rôznym pohybovým činnostiam v telocvični, zaradené bude cvičenie na prevenciu proti plochým nôžkam a predplavecká príprava podľa metodiky p. Kiedroňovej, pohyb v prírode.

Nech sa páči naša ponuka a cena kurzov:

 

Program kurzov prebieha v doobedňajších hodinách od 8 do 12,00.  

Možnosť zabezpečiť deťom dovoz obeda (porcia – 2,50).

V návšteve kurzov je možné pokračovať podľa dohody, najviac však do 4 rokov veku dieťatka.

V cene kurzov lektorovanie kurzu, angličtina, v piatky plávanie s odbor. inštruktorom plávania, desiata, ovocie a zelenina počas celého doobedia, pitný režim. Možnosť doobjednať obedy.

Ponuka kurzov:

5x do týždňa (pondelok – piatok, pondelok a štvrtok angličtina, piatok plávanie)

3x do týždňa (pondelok , streda, piatok , pondelok  angličtina, piatok plávanie)

2x do týždňa (utorok, štvrtok, štvrtok angličtina)

1x do týždňa (podľa voľného termínu)

 

Bližšie informácie a prihlasovanie:

Montessori škôločka s plávaním
o.z. Zahrajda
Kontakt:
Lenka Giačová, 0904 401 240, Regina Galajdová 0948 091 987
20170103_132838  20170103_132806 20170104_135457 20170104_135429
20170104_135438 20170103_143407