Babyplávanie

IMG_6820   IMG_7877-3-1

KURZY PRE DETI- AQUABABY pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov

Sme špecializovaný detský klub “plávania” detí od 3 mesiacov s kvalifikovanými inštruktormi.

Plávanie priaznivo vplýva na zlepšenie pohybovej koordinácie a rovnováhy, výrazne posilňuje činnosť srdca a zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc. Deti sa postupne v lekciách učia základným predplaveckým zručnostiam – získavajú vzťah k vode , učia sa vydýchnuť do vody ústami aj nosom s potopením tváričky, zadržať dych, splývať na chrbátiku a brušku, skákať do vody, orientovať sa vo vode a pod vodou, potápať sa, sebazáchranu, učia sa disciplíne a zdravej súťaživosti . Všetky prvky poskytujú dieťatku pevný základ pre následný plavecký výcvik i pre iné športy.

Náhľad k metodike nášho plávania viď link nižšie:

METODIKA PLAVANIA DETI V JEDNOTLIVYCH VEKOVYCH KATEGORIACH

ponáranie bábatiek   DSC00637